Co je AdBlue a k čemu slouží?

AdBlue®, AUS 32, DEF jsou jiná označení pro tutéž chemickou sloučeninu, česky nazývanou močovina. Jedná se o vodný roztok močoviny s koncentrací 32,5% syntetické močoviny a zbytek roztoku tvoří voda.

AdBlue® se používá v motorech novějších vozidel, která musí splňovat emisní normu EURO IV a vyšší. Nové motory mají vzhledem ke svému výkonu technický problém dosáhnout přísných emisních limitů a tak využívají močovinu ke snížení emisní zátěže vzniklé spalováním nafty.

Technické řešení

schéma funkčnosti AdBlue ve výfukovém potrubí

AdBlue se vstřikuje do výfukových plynů před katalyzátorem. Díky vysoké teplotě zplodin dojde k rozložení kapaliny na amoniak a oxid uhličitý a rovnoměrně se smísí se zplodinami. Amoniak na povrchu katalyzátoru reaguje s oxidy dusíku, které jsou obsaženy ve zplodinách a z výfuku následně vychází neškodné přírodní produkty jako je vodní pára a dusík. Samozřejmě případné jiné těžké kovy, které zplodiny mohou obsahovat, s AdBlue nijak nereagují a odcházejí se zplodinami.

Spotřeba AdBlue je výrazně nižší než spotřeba paliva (odpovídá 3% - 7%). Běžná spotřeba u osobních vozidel dosahuje 0,8 - 1,2 l/1000 km, u vozidel s vyšším výkonem (vyšší spotřebou) se spotřeba AdBlue rovněž zvyšuje a tuto spotřebu ovlivňují mimo jiné také klimatické podmínky nebo styl a způsob jízdy.

Vaše IP adresa je: 3.215.186.30
Copyright © 2024 BlueToGo. Powered by Zen Cart
Už máte nejlevnější nádrž na naftu?